نشانی

تهران، خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان عربعلی(نوبخت)، خیابان ششم شماره ۳۸ ،طبقه دوم. کدپستی: ۱۵۵۷۶۴۳۴۱۳

تلفن

۹۸۹۱۰-۹۱۰۰-۹۲۸+

98-۲۱-۴۲۵۹۷+

98-۲۱-۸۸۷۵۶۲۱۰+

98-۲۱-۸۸۷۶۹۰۵۹+

ایمیل

pmt@pmt-co.biz

ساعات کاری

۷ روز هفته از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸:۳۰

فرم ارتباط با ما

×